Pensioen

Wat is AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is een uitkering waar iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond vanaf zijn AOW-leeftijd recht op heeft. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

Omdat Nederland in een razend tempo vergrijst, is de AOW zoals we die nu kennen straks niet meer op te brengen. Het aantal gepensioneerden stijgt, terwijl de beroepsbevolking steeds kleiner wordt. Om de kosten te kunnen dragen, gaat de AOW-leeftijd omhoog. Nu is die 65 jaar en 6 maanden. In 2021 mag je op je 67e met pensioen, daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de algemene leeftijdsverwachting.

Vanaf welke leeftijd bouw je pensioen op?

Iedereen die 20 jaar of ouder is, bouwt pensioen op. Op de eerste dag van de maand waarin je 20 wordt, begint de opbouw van jouw pensioen.

Wie neemt deel aan de pensioenregeling?

Iedereen die 20 jaar of ouder is en werkt, neemt deel aan de pensioenregeling. Je neemt deel zodra je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 20 wordt. Dan begin je ook meteen met opbouwen.

Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

Ieder jaar. Heb je een ‘slapend pensioen’ dan ontvang je 1 keer in de 5 jaar een overzicht. Een slapend pensioen is een pensioen waarvoor je geen premie meer betaalt omdat je bijvoorbeeld van werkgever bent veranderd. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je altijd de hoogte van je AOW en je werkgeverspensioen bekijken.

Ik heb bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd, maar ik weet niet precies waar. Wat moet ik doen?

Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je al jouw pensioenaanspraken bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars zijn. Als je inlogt met je DigiD kun je je pensioengegevens inzien.

Ik werk nu 32 uur. Maakt het voor mijn pensioenopbouw veel verschil als ik 36 uur ga werken?

Het aantal uur dat je werkt is van invloed op jouw pensioenopbouw. Je bouwt pensioen op op basis van het aantal uren dat je werkt.

Hoeveel netto pensioen ontvang ik straks?

Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoe hoog je geschatte bruto pensioenen en AOW-uitkering wordt. Je ziet hier ook wat nabestaanden ontvangen als je komt te overlijden.

Wat is de pensioengrondslag?

Dat is het deel van je salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw.

Wat is het partnerpensioen?

Partnerpensioen is het pensioen dat bij overlijden bestemd is voor de partner van de pensioengerechtigde. Het maakt niet uit of je met de achterblijvende partner getrouwd bent of niet. Dit partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf het overlijden van de pensioengerechtigde tot aan het overlijden van de partner.  

Wat is waardeoverdracht?

Als je van baan ruilt kun je je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Je oude pensioen komt dan onder de regeling van je nieuwe werkgever te vallen.

Wat is een pensioengat?

Er is sprake van een pensioengat als je pensioen en AOW-uitkering samen minder dan 70% van je laatstverdiende loon bedragen. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door een tekort aan dienstjaren, een echtscheiding of omdat je niet kon deelnemen aan een pensioenregeling. Een pensioengat is op te vullen door bijvoorbeeld extra pensioensparen.

Moet ik een scheiding doorgeven?

Nee, dat is niet nodig. De gemeente geeft dit door aan je pensioenfonds. Alleen als je samenwoonde op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst, moet je je partner wel afmelden bij je pensioenfonds. Doe je dat niet dan loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen voor je (ex-)partner gewoon door.

Stopt mijn pensioenopbouw als ik werkloos word?

Ja. Als je geen loon ontvangt, bouw je ook geen pensioen op. Je kunt de pensioenopbouw wel zelf voortzetten. Je betaalt dan de gehele pensioenpremie, dus ook het werkgeversdeel. 

Kan ik mijn pensioen eerder in laten gaan?

Ja. Je pensioenfonds kan je vertellen onder welke voorwaarden je eerder kunt stoppen met werken. Als je eerder met pensioen gaat ontvang je wel een lagere uitkering. Je betaalt tenslotte minder premie en er moet over een langere periode uitbetaald worden. Bovendien betaal je voor je AOW-leeftijd meer belasting dan na je AOW-leeftijd. Je AOW blijft wel gelijk maar deze ontvang je pas als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Ik word bijna 65. Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

Een half jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt ontvang je de aanvraagformulieren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je deze invult en op tijd terugstuurt loopt het verder vanzelf. De uitkering van je werkgeverspensioen verloopt volgens de afspraken die je daarover hebt gemaakt.

Wat is indexatie?

Dat is het aanpassen van de pensioenuitkering aan de gemiddelde prijsstijging.

Hoe wordt mijn pensioen belast?

De SVB houdt loonheffing in op je AOW. De verzekeraar die je pensioen uitkeert is ook verplicht om belasting in te houden. Uiteindelijk reken je af op basis van de inkomstenbelasting.