Individueel budget

Kies voor geld, vrije tijd of duurzame inzetbaarheid

Bestedingsdoelen Individueel budget

Het Individueel budget kun je inzetten voor vakantietoeslag, vrije dagen of duurzame inzetbaarheid. Je werkgever stort hiervoor een bedrag in het Tijdspaarfonds (TSF). Je ontvangt 4 keer per jaar een overzicht met daarop de verschillende saldi. Daarnaast kun je de hoogte van je saldi vinden onder mijn TSF op de website van TSF.

 

Saldo Vakantietoeslag

Dit is je vakantiegeld, oftewel 8 procent van je salaris. In mei wordt de vakantietoeslag betaald vanuit het Tijdspaarfonds. Wil je je vakantiegeld niet in mei ontvangen, dan kun je deze betaling laten blokkeren.

 

Saldo Dagen

Dit is de geldwaarde van:

- 10 roostervrije vakantiedagen

- 5 bovenwettelijke vakantiedagen

- 3 kortverzuimdagen

Tot 2016 heette dit 'Saldo Vakantiedagen'. Voor oudere, minderjarige en UTA-werknemers gelden afwijkende afspraken. Je vindt ze hier.

 

Saldo Duurzame Inzetbaarheid 


Voor bouwplaatswerknemers is dit 3,21% van het bruto loon, voor UTA-werknemers 1,56%. Met de volgende formule kun je uitrekenen wat je werkgever maandelijks voor jou stort:

(UL x 8 x 261 x %)/AL

waarbij:

UL= vast uurloon

261 = aantal loondagen

% = percentage

AL = aantal loonperioden in jaar (12= maand of 13= vier weken)

 

Rekenvoorbeeld: Je bent bouwplaatswerknemer en verdient € 20,- bruto, bij een fulltime dienstverband en je krijgt elke vier weken betaald. Je werkgever stort dan elke vier weken: € 20,- x 8 x 261x 3,21% / 13 = € 103,12. Voor een UTA-werknemer geldt: € 20,- x 8 x 261x 1,56% / 13 = € 50,11.

Je kunt op elk gewenst moment een verzoek om uitbetaling van jouw saldi doen. Je kunt een je saldi laten uitbetalen, bijvoorbeeld alleen je vakantietoeslag, maar ook alles ineens. Er moet wel saldo op het Tijdspaarfonds staan, je kunt niet 'rood staan'. Voor uitbetaling moet je een formulier 'Verzoek uitbetalen Tijdspaarfonds' invullen. Dit kun je downloaden via de site van de vakbond. Op de sites van FNV, CNV en Het Zwarte Corps vind je verdere instructies.