Individueel budget

Iedere werknemer beschikt over een individueel budget. De werkgever levert hier een jaarlijkse bijdrage aan. 

Het budget is bedoeld voor: 

  • Duurzame inzetbaarheid: met het budget kan de werknemer zaken betalen die bijdragen aan gemotiveerd en gezond deelnemen aan het arbeidsproces. Bijvoorbeeld extra verlofdagen of een opleiding.
  • Dagen en vakantietoeslag: de vakantietoeslag wordt per loonbetalingsperiode uitbetaald en ook de waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije dagen en kortverzuimdagen maken deel uit van het individueel budget. Op het moment dat de werknemer die dagen opneemt, moet hij deze dus - als hij zijn inkomen op peil wil houden - uit zijn individueel budget financieren.

In onderstaand schema kun je lezen hoe de werkgeversbijdrage is opgebouwd. De werkgever spreidt zijn bijdrage gelijkmatig over de loonbetalingsperioden van het jaar. Over het individueel budget worden belasting en premies ingehouden. De werkgever maakt de bijdrage over naar het Tijdspaarfonds (voor bouwplaatswerknemers en uta-werknemers die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan het tijdspaarfonds) of naar je eigen bankrekening (voor de uta-werknemers die niet aan het tijdspaarfonds deelnemen). De maandelijkse/vierwekelijkse storting gebeurt tegelijk met de salarisbetaling. 

 

Bouw-werknemer

UTA-werknemer

Bovenwettelijke vakantie dagen

5

5

ATV dagen (roostervrije dagen)

10

5

Kort verzuim dagen

3

3

Totaal aantal dagen

18

13

 

 

 

Vakantiegeld

8%

8%

Totaal vakantiegeld

8%

8%

 

 

 

Vervallen scholingsdagen

0.86%

Nvt

Levensloop bijdrage

1.5%

1.5%

Afbouw seniorendagen

0.85%

0.06%

Totaal duurzame inzetbaarheid

3.21%

1.56%

 
Het Individueel Keuzebudget is voor beschikbaar via Tijdspaarfonds. Hier kun je je saldo bekijken, saldo opnemen of wijzigingen doorgeven. Via onderstaande knop kom je meteen op de site terecht.