Arbeidsrisico's

Arbeidsrisico's

Gevaarlijke stoffen, harde geluiden, lichamelijke belasting of werken op hoogte. Niet alle beroepen zijn zonder gevaar. En soms zit een ongeluk in een onverwachte hoek. Laten we er niet omheen draaien, werken brengt risico’s met zich mee. Het aantal arbeidsongevallen en de kans daarop daalde licht in de afgelopen jaren. Toch konden in 2013 192.000 mensen niet werken door een ongeval op het werk.

Je werkgever moet zich houden aan de voorschriften over gezondheid en veiligheid uit de Arbowetgeving. Om dit voor elkaar te krijgen is de Arbocatalogus opgesteld. Hierin vind je technieken, normen en praktische handleidingen over veilig en gezond werken. De catalogus geldt voor jouw branche en is ontwikkeld door werkgevers en werknemers samen.

 

Fysieke Belasting

Het maken van herhalende bewegingen is de meest voorkomende vorm van fysieke belasting. Ruim 1 op de 3 werknemers heeft hier mee te maken. Kracht zetten en werken in een ongemakkelijke houding zijn de nummers 2 en 3 op de lijst van fysieke belasting. Ongeveer 1 op de 5 werknemers moet regelmatig kracht zetten en 1 op de 10 werkt in een ongemakkelijke houding. Beeldschermwerk staat op een 4e plek. Op het eerste gezicht is dat misschien niet direct vermoeiend werk, maar het is zeker belastend. Het geeft namelijk klachten aan armen, nek en schouders. Bovendien beweeg je te weinig als je zittend werk verricht.

In jouw Arbocatalogus lees je wat je kunt doen om fysieke overbelasting te voorkomen.

 

Werkdruk

Volgens Arbobalans 2014 (TNO) vindt 39% van de werknemers dat hun werkgever hoge eisen aan ze stelt. Ze vinden dat ze snel of hard moeten werken, veel werk moeten verzetten of hectisch werk hebben. Drie op de tien werknemers heeft regelmatig last van hoge tijdsdruk. Zo’n 40% van verzuim door psychische oorzaken heeft te maken met werkdruk. Een te hoge werkdruk is niet goed voor je gezondheid. Je kunt er stress van krijgen en uiteindelijk kan dit leiden tot overspannenheid of een burn-out. Met een burn-out ben je langdurig uitgeschakeld. De terugkeer naar de werkplek vraagt bovendien intensieve begeleiding. 1 op de 10 werknemers geeft aan tekenen van een burn-out bij zichzelf te herkennen. In jouw Arbocatalogus lees je hoe je kunt omgaan met werkdruk.

 

Schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen kunnen grote schade toebrengen aan je gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) berekende dat gevaarlijke stoffen en straling jaarlijks verantwoordelijk zijn voor ruim 1.800 doden en het verlies van ruim 45.000 gezonde levensjaren. Bij ongeveer een op de drie bedrijven wordt met deze stoffen of met straling gewerkt.

Je kunt schadelijke stoffen inademen, opnemen via de huid of gewoonweg inslikken als je je handen niet goed schoonmaakt voor je gaat eten. Werknemers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s of ze onderschatten ze. Van een groot aantal stoffen is bovendien niet duidelijk hoe gevaarlijk ze zijn. Het kan soms jaren duren voor je ziet wat de gevolgen zijn van contact met een riskante stof. Vaak is het dan te laat om nog in te grijpen. In jouw Arbocatalogus lees je hoe je veilig kunt omgaan met schadelijke stoffen.

 

Klimaat

Het klimaat op je werk moet dragelijk zijn. Niet te warm en niet te koud, maar ook niet te vochtig. Door lichamelijk actief te zijn en beschermende kleding te dragen kun je je lichaamstemperatuur beïnvloeden. Bij (langdurig) werken in warmte of kou kan die balans verstoord raken en loop je risico op gezondheidsproblemen. Bovendien kan de productiviteit afnemen en door verminderde concentratie neemt de kans op ongevallen toe.

 

Lawaai

​Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Als je een meter van iemand af staat en je moet je stem verheffen om je verstaanbaar te maken, dan is het geluid harder dan 80 dB(A). Gehoorschade door geluid is niet te herstellen. Gehoorschade treedt geleidelijk op. Eerst is er tijdelijk gehoorverlies en oorsuizingen. Als de haarcellen zijn aangetast dan is er sprake van blijvend gehoorverlies. Verminderd gehoor is op zichzelf natuurlijk al heel vervelend, maar het kan ook nog eens leiden tot lichamelijke en psychische reacties zoals hartkloppingen, nerveusheid, slecht slapen, prikkelbaarheid, verhoogde bloeddruk, vermoeidheid, maag/darmstoornissen. Machines en gereedschappen in de bouw maken veel lawaai. Hoe lang het duurt voordat gehoorschade optreedt, hangt af van het geluidniveau en de duur van de blootstelling aan dat geluid.

 

Volandis: A-bladen en toolbox

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. De organisatie bewerkte alle wet- en regelgeving op het gebeid van arbeidsveiligheid naar praktische informatie voor werknemers. Als je op onderstaand blok klikt, kun je onder meer lezen over hoe je veilig kunt werken op hellende daken, wat de risico's zijn van glaszetten en hoe je ongelukken met rolsteigers kunt voorkomen. Alle beroepsgroepen binnen de bouw kunnen hier hun licht opsteken.