Extra vergoedingen

Tegemoetkoming ziektekosten

Volgens artikel 59 van de cao heb je als werknemer recht op een bijdrage voor de ziektekostenverzekering van je werkgever van € 12,50 per maand. De werkgeversbijdrage in de ziektekostenvereniging wordt met € 5,00 verhoogd. Per 1 februari 2017 is er een verhoging van € 12,50 naar € 15,00 en per 1 januari 2018 van € 15,00 naar € 17,50 per maand.

De voorwaarden hiervoor zijn dat je een aanvullende verzekering hebt afgesloten en dat de basisverzekering en de aanvullende verzekering tenminste dekking bieden voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg.

Vergoeding vakbondscontributie

Je werkgever vergoedt eenmaal per jaar € 50,- netto in de kosten van de vakbondscontributie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je zelf een verzoek in dienen. Dat doe je door een bewijs van betaling te overleggen van de werknemersorganisatie waar jij bij aangesloten bent. Deze organisatie hoeft geen partij te zijn bij de cao.