30 Apr
Vakantieuren beperkt houdbaar

Vakantieuren beperkt houdbaar

Als je werkt dan heb je recht op een vast aantal vakantieuren per jaar. Deze kun je in de basis onderverdelen in wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren, maar wat is het verschil?

Wettelijke vakantieuren
Iedereen die werkt heeft recht op 4 keer de uren van zijn of haar werkweek. Werk je 40 uur per week dan heb je recht op 4 keer 40 uur wettelijk verlof. 160 uur in totaal. Dit wordt berekend op basis van het percentage dat je werkt.
Werk je 100%, 40 uur, dan heb je bovengenoemd recht. Werk je 50% dan heb je recht op de helft namelijk 80 uur

Bovenwettelijke uren
In veel gevallen heb je ook recht op uren bovenop de wettelijke uren, de zogenaamde bovenwettelijke uren. Hoeveel uren dit zijn dat varieert per werkgever. Het aantal is een afspraak tussen je werkgever en partijen waarmee men de cao of het bedrijfsreglement heeft bepaald.
Heb je recht op 40 uur bovenwettelijk dan komen die bovenop je wettelijke uren.
Je hebt dan in totaal recht op 160+40= 200 uur vakantie

Houdbaarheid
Wettelijke dagen zijn geldig vanaf 1 januari van een bepaald jaar tot 1 juni van het volgende jaar. Bijvoorbeeld van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Daarna komen ze te vervallen.
Bovenwettelijke dagen zijn in de basis 5 jaar geldig daarna verdwijnen ze. Het kan zo zijn dat in de cao of het bedrijfsreglement over de geldigheid andere afspraken zijn gemaakt.

Uitbetalen
Wettelijke dagen mag je niet laten uitbetalen maar moet je opnemen voor vakantie. Om tot rust te komen is het verstandig om vakantie te nemen namelijk.
Bovenwettelijke dagen mogen wel uitbetaald worden als de werkgever deze mogelijkheid biedt.

Ziekte
Ben je ziek tijdens je vakantie dan moet je dat aangeven bij je werkgever. Je vakantieuren worden dan omgezet in ziekteuren. Deze uren kun je op een later tijdstip opnemen

Verplichte vrije dagen
De werkgever mag ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen. Dit staat altijd vermeld in de cao of het bedrijfsreglement. Denk hierbij aan een dag die valt tussen een nationale feestdag en het weekend. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag.  Op zo’n dag moet je dan verplicht verlof opnemen. Het aantal uren dat je zou werken, gaat af van je vakantiedagen. Om hoeveel dagen het mag staan staat weer in de cao of het bedrijfsreglement. De werkgever moet wel ruim van tevoren aangeven om welke dagen het gaat.