Individueel budget

Kies voor geld, vrije tijd of duurzame inzetbaarheid

Individueel keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB)

Het Individueel Keuzebudget (IKB) biedt jou meer regie, invloed en verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zo kun je werk en privé optimaal in balans brengen. Het IKB komt in de plaats van een aantal arbeidsvoorwaarden, zoals de vakantietoelage, levenslooptoelage, eindejaarsuitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren. Brandweerpersoneel kent een ander keuzebudget omdat zij een hogere levenslooptoelage krijgen. Voor een aantal ambtenaren in de kunsteducatie geldt een afwijkende vakantieregeling. De 14,4 vakantie-uren (of 0,8%) worden daarom niet aan hun IKB toegevoegd.

Het IKB kent minder regels en biedt meer individuele vrijheid. Flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden. Je spaart maandelijks een bruto bedrag, van januari tot en met december. Je kunt direct beschikken over het gespaarde budget dat je hebt gespaard. Je kunt het gebruiken voor extra vakantie-uren, extra inkomen of voor een opleiding. Het bedrag dat overblijft, wordt aan het einde van het kalenderjaar gewoon uitgekeerd.

Met het IKB krijg je als werknemer maximale vrijheid om vorm te geven aan jouw arbeidsvoorwaarden. Dit past helemaal bij de moderne arbeidsverhoudingen. Arbeidsvoorwaarden zitten niet langer verstopt in verschillende regelingen en afspraken. Omdat je zelf over het budget kunt beschikken, ben je minder afhankelijk van je werkgever.