Arbeidsrisico's

Gevaarlijke stoffen, harde geluiden, lichamelijke belasting of werken op hoogte. Niet alle beroepen zijn zonder gevaar. En soms zit een ongeluk in een onverwachte hoek. Laten we er niet omheen draaien, werken brengt risico’s met zich mee. Het aantal arbeidsongevallen en de kans daarop daalde licht in de afgelopen jaren. Toch konden in 2013 192.000 mensen niet werken door een ongeval op het werk.

Je werkgever moet zich houden aan de voorschriften over gezondheid en veiligheid uit de Arbowetgeving. Om dit voor elkaar te krijgen is de Arbocatalogus opgesteld. Hierin vind je technieken, normen en praktische handleidingen over veilig en gezond werken. De catalogus geldt voor jouw branche en is ontwikkeld door werkgevers en werknemers samen.

 

Fysieke Belasting

Het maken van herhalende bewegingen is de meest voorkomende vorm van fysieke belasting. Ruim 1 op de 3 werknemers heeft hier mee te maken. Kracht zetten en werken in een ongemakkelijke houding zijn de nummers 2 en 3 op de lijst van fysieke belasting. Ongeveer 1 op de 5 werknemers moet regelmatig kracht zetten en 1 op de 10 werkt in een ongemakkelijke houding. Beeldschermwerk staat op een 4e plek. Op het eerste gezicht is dat misschien niet direct vermoeiend werk, maar het is zeker belastend. Het geeft namelijk klachten aan armen, nek en schouders. Bovendien beweeg je te weinig als je zittend werk verricht.

In jouw Arbocatalogus lees je wat je kunt doen om fysieke overbelasting te voorkomen.

 

Werkdruk

Volgens Arbobalans 2014 (TNO) vindt 39% van de werknemers dat hun werkgever hoge eisen aan ze stelt. Ze vinden dat ze snel of hard moeten werken, veel werk moeten verzetten of hectisch werk hebben. Drie op de tien werknemers heeft regelmatig last van hoge tijdsdruk. Zo’n 40% van verzuim door psychische oorzaken heeft te maken met werkdruk. Een te hoge werkdruk is niet goed voor je gezondheid. Je kunt er stress van krijgen en uiteindelijk kan dit leiden tot overspannenheid of een burn-out. Met een burn-out ben je langdurig uitgeschakeld. De terugkeer naar de werkplek vraagt bovendien intensieve begeleiding. 1 op de 10 werknemers geeft aan tekenen van een burn-out bij zichzelf te herkennen. In jouw Arbocatalogus lees je hoe je kunt omgaan met werkdruk.

 

Agressie en geweld

Grofweg 1 op de 5 mensen heeft op de werkvloer te maken met agressie van buitenaf; ontevreden klanten, mensen die geen geduld hebben of mensen die vinden dat hen onrecht wordt aangedaan. Agressie en geweld op de werkvloer komt niet alleen af van derden. Ook collega’s kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken. 19% van de werknemers zegt te lijden onder intimidatie, geweld of agressie door collega’s. In Nederland wordt meer gepest, geïntimideerd en gediscrimineerd dan in andere Europese landen.

Agressie en geweld brengen meer schade aan dan je aan de buitenkant kunt zien. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse arbeidsinspectie (OSHA). Slachtoffers van geweld op het werk tobben met langdurig psychisch letsel, angst om weer aan het werk te gaan en gevoelens van ongeschiktheid, schuld en machteloosheid.

Wil jij weten hoe je een vuist kunt maken tegen agressie en geweld op de werkvloer? Kijk dan in jouw Arbocatalogus.

 

Schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen kunnen grote schade toebrengen aan je gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) berekende dat gevaarlijke stoffen en straling jaarlijks verantwoordelijk zijn voor ruim 1.800 doden en het verlies van ruim 45.000 gezonde levensjaren. Bij ongeveer een op de drie bedrijven wordt met deze stoffen of met straling gewerkt.

Je kunt schadelijke stoffen inademen, opnemen via de huid of gewoonweg inslikken als je je handen niet goed schoonmaakt voor je gaat eten. Werknemers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s of ze onderschatten ze. Van een groot aantal stoffen is bovendien niet duidelijk hoe gevaarlijk ze zijn. Het kan soms jaren duren voor je ziet wat de gevolgen zijn van contact met een riskante stof. Vaak is het dan te laat om nog in te grijpen. In jouw Arbocatalogus lees je hoe je veilig kunt omgaan met schadelijke stoffen.